חוות דעת לשווי שוק

חוות דעת להערכת שווי שוק של נכסים נערכות עבור לקוחות פרטיים ועסקיים למטרות שונות ומגוונות.
הערכת שווי למטרות רכישה/מכירה של דירות מגורים, בתים פרטיים, קרקעות ביעודים שונים, נכסים מסחריים, פירוק שיתוף במקרקעין, חלוקה בין יורשים, הליך של כינוס נכסים, בטוחות בנקאיות וכו'.

חוות דעת לשווי שוק

מהו שווי שוק?

שווי שוק (Market Value) מהווה מסקנה כלכלית אובייקטיבית.

זהו הסכום העשוי להתקבל בעסקה חופשית והוגנת בין מוכר מרצון לקונה מרצון עבור הזכויות בנכס, בשוק תחרותי ובתאריך נתון.

הליך הפקת השומה כולל את זיהויו הפיסי של הנכס, הגדרת הזכויות המוערכות (בעלות, חכירה ועוד), הגדרת השווי ( שווי שוק, שווי בשימוש ), בדיקת הרקע התכנוני והמשפטי, הגדרת השימוש המיטבי וכו'.

סיום התהליך הינו בהפקת דוח שומה המסכם את הבדיקות והשיקולים שעמדו בפני השמאי טרם אומדן השווי הסופי.

בחוות הדעת הנערכות על ידינו שקיפות מלאה כולל הצגת בסיס הנתונים והתחשיבים.